“สมุทรสาคร” ติดโควิดรายใหม่ 12 คน พร้อมให้เปิดโรงเรียนแล้ว!!