ราศีที่การเงินจะได้รับความเดือดร้อนจากลูกหนี้ สัปดาห์ที่2 มี.ค.64