ศบค. จ่อคลายล็อก 3 เฟส เริ่ม 1 เม.ย. ปรับโซนสีแต่ละพื้นที่ หากคนไทยฉีดวัคซีนเยอะแล้วพร้อมจัดสงกรานต์