หุ้นส่วน-คู่ครองจะทำให้งานมีปัญหา สัปดาห์ที่3 มี.ค.64