“เสียวฟัน” ปัญหาที่สายกินไม่ปลื้ม! เผยวิธีบรรเทาอาการด้วยตัวเอง