รู้หรือไม่ “การล้างจาน” คลายเครียดได้ กิจกรรมง่ายๆ ที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์