“สงกรานต์” ปีนี้งดสาดน้ำ-ประแป้ง สั่งทุกจังหวัดเข้มมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19