ระวังป่วยกะทันหัน ถึงขั้นต้องผ่าตัด สัปดาห์ที่3 มี.ค.64