วัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า ผ่านเกณฑ์การประเมินระยะที่ 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกา