งานที่ทำท่าว่าจะล้มเหลว กลับพลิกฟื้นขึ้นมาได้ สัปดาห์แรก เม.ย.64