ท่านที่เป็นลูกหนี้ ระวังจะถูกฟ้องร้อง สัปดาห์ที่2 เม.ย.64