คนรักค่อนข้างจุกจิก และขัดแย้งได้ง่าย สัปดาห์ที่2 เม.ย.64