รู้สึกเหนื่อยง่ายแม้ไม่ได้ออกกำลังกาย เกิดจากอะไร หรือป่วยโรคร้าย?