ฮ่องกง ระงับเที่ยวบิน “อินเดีย – ปากีสถาน – ฟิลิปปินส์” หวังสกัดโควิดสายพันธุ์ใหม่!