โควิดในไทย “19 เมษายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,390 ราย