เตือนไว้! 4 อาหารที่ไม่ควรนำมาแช่ตู้เย็น นอกจากคุณภาพแย่ลงยังเสี่ยงอันตรายด้วย!!