โควิดในไทย “20 เมษายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,443 ราย