โควิดในไทย “23 เมษายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,070 ราย