สธ.เร่งส่งผู้ป่วยตกค้างกว่า 1,400 ราย เข้าระบบ วอนอย่าปฏิเสธเข้ารับการรักษา-เลือกโรงพยาบาล