โควิดในไทย “25 เมษายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,438 ราย