โควิดในไทย “26 เมษายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,048 ราย