โควิดในไทย “28 เมษายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,012 ราย