โควิดในไทย “1 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,891 ราย