จะได้เงินก้อนจากการขายทรัพย์สิน สัปดาห์ที่2 พ.ค.64