โควิดในไทย “5 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,112 ราย