โควิดในไทย “9 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,101 ราย