โควิดในไทย “10 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,630 ราย