ระวังไว้! อันตรายจาก “น้ำแข็ง – ไอศกรีม” ในหน้าร้อน