ราชกิจจาฯ เผยข้อกำหนดผ่อนคลายมาตรการ นั่งกินอาหารในร้านได้ เริ่ม 17 พ.ค.