วุ่น! เจ้าหน้าที่อำเภอนครหลวง จ.อยุธยา ติดโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงติดด้วยอีก 3 ราย