อย่าให้ใครกู้ยืมเงินทอง จะได้คืนยาก สัปดาห์ที่4 พ.ค.64