โควิดในไทย “30 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 4,528 ราย