โควิดในไทย “31 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 5,485 ราย