ระวังหุ้นส่วนหรือคู่ครอง จะทำให้งานมีอุปสรรค สัปดาห์แรก มิ.ย.64