ท่านที่เป็นลูกหนี้ ระวังจะถูกฟ้องร้อง สัปดาห์แรก มิ.ย.64