โควิดในไทย “1 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,230 ราย