วัคซีน “ไฟเซอร์” ส่งถึง สปป.ลาว 100,620 โดสแล้ว เดินหน้าฉีดประชาชนให้ได้ครึ่งประเทศ