โควิดในไทย “3 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,886 ราย