ระวังอุบัติเหตุจากเครื่องยนต์กลไก สัปดาห์แรก มิ.ย.64