โควิดในไทย “4 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,631 ราย