โควิดในไทย “6 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,671 ราย