โควิดในไทย “8 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,662 ราย