โควิดในไทย “9 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,680 ราย