โควิดในไทย “12 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,277 ราย