โควิดในไทย “17 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,129 ราย