“ผลไม้อบแห้ง” กับประโยชน์ที่ให้ได้มากกว่าความอร่อย