โควิดในไทย “26 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 4,161 ราย