โควิดในไทย “28 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 5,406 ราย