โควิดในไทย “30 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 4,786 ราย