โควิดในไทย “2 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 6,087 ราย